Trường CĐ Y tế Lâm Đồng sáng tạo máy “ATM khẩu trang”

Đoàn Thanh niên và Công đoàn Trường CĐ Y tế Lâm Đồng vừa chế tạo thành công và đưa vào hoạt động máy “ATM khẩu trang”. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật