Asen di chuyển do vi sinh vật

Asen trong nước ngầm di chuyển như thế nào? Hỏi: Asen trong nước ngầm di chuyển như thế nào? Nguyễn Hoài Châu (Hà Nội) GS Phạm Hùng Việt, Phòng Thí... Xem thêm »

Giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm

Theo phụ lục số 06-MP, ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, có 3 kim loại nặng bị giới hạn trong mỹ phẩm là chì, thủy ngân, asen. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật