Nuôi cá không cần có ao, hồ

Xin hỏi không có ao, hồ… thì có thể sử dụng mô hình gì để nuôi cá? Hỏi: Xin hỏi không có ao, hồ… thì có thể sử dụng mô... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật