Ảnh vệ tinh chụp bão 10 phút/lần

Để quan sát đường đi của cơn bão, người ta sẽ phải chụp ảnh liên tục bao nhiêu lâu/lần? Hỏi: Để quan sát đường đi của cơn bão, người ta... Xem thêm »

Công nghệ xác định tâm bão

Người ta dùng rada hay ảnh vệ tinh để xác định tâm bão cũng như đường đi của bão? Hỏi: Người ta dùng rada hay ảnh vệ tinh để xác... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật