Ánh sáng đỏ điều khiển cây trồng

Bước sóng nào của ánh sáng có hiệu quả đến hiện tượng quang gián đoạn vào ban đêm (điều khiển cây trồng bằng ánh sáng)? Hỏi: Bước sóng nào của... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật