Ánh sáng tác động đến gia cầm, gia súc

Ánh sáng tác động đến gia súc, gia cầm như thế nào? Hỏi: Ánh sáng tác động đến gia súc, gia cầm như thế nào? Phạm Hoàng Lan (Ninh Bình)... Xem thêm »

Ánh sáng đỏ điều khiển cây trồng

Bước sóng nào của ánh sáng có hiệu quả đến hiện tượng quang gián đoạn vào ban đêm (điều khiển cây trồng bằng ánh sáng)? Hỏi: Bước sóng nào của... Xem thêm »

Vùng quan sát được trong vũ trụ

Trong vũ trụ, khả năng quan sát được xa nhất của con người là như thế nào? Có chỗ nào mà con người không thể quan sát? Hỏi: Trong vũ... Xem thêm »

Loại ánh sáng dẫn dụ côn trùng

Một số thiết bị đèn bắt côn trùng sử dụng ánh sáng để dẫn dụ, xin hỏi loại ánh sáng nào có thể dụ được côn trùng? Hỏi: Một số... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật