Bệnh viện Quân y 175 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những thành tích đặc biệt xuất sắc của bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật