Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai một số dự án: Xây dựng cơ sở 2; xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Thành phố;... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật