Những người nào không được ăn yến

Những người bị cảm, phong hàn, phong nhiệt, bụng đầy chướng, ăn không tiêu, đau bụng, đi ngoài, phân lỏng… ăn yến càng làm cho bệnh nặng hơn. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật