Kinh hoàng phát hiện thịt vịt “tắm” hóa chất

Thịt vịt được tắm hóa chất để làm sạch lông sẽ trắng, nhìn ngon mắt hơn. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật