Sẵn sàng tâm lý để tiêm chủng văcxin

Đó là một trong những phương cách đối phó dịch Covid-19 linh hoạt đối với TPHCM. Sáng 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Ban Chỉ đạo... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật