Chung tay thúc đẩy công tác bảo đảm An toàn thực phẩm

Ngày An toàn thực phẩm thế giới 2019 với chủ đề “An toàn thực phẩm, Trách nhiệm mỗi người” thúc giục tất cả mọi người cùng chung tay trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật