Thiên tai, cháy nổ và tai nạn lao động trong sản xuất: Đừng để “đáng tiếc” quá muộn!

Theo báo cáo tai nạn lao động (TNLĐ) hàng năm, số vụ TNLĐ 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019 và năm 2019 tuy có tăng 0,65% so với năm 2018 nhưng số vụ TNLĐ chết người, số người chết và số người bị thương... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật