Đảm bảo phòng chống Covid-19 khi tham gia giao thông dịp Tết

Đó là nội dung trong công điện 1711 của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật