Hệ thống bảo hiểm bao phủ lớn, cơ bản toàn dân, an sinh xã hội mới bền vững

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 24/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chỉ khi nào có một hệ thống bảo hiểm với độ bao phủ lớn, cơ bản toàn dân thì lưới an... Xem thêm »

6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 540.000 lao động

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ LĐ-TB&XH, ước tính trong 6 tháng đầu năm đã tạo việc làm cho gần 540.000 người lao... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật