Ẩn họa từ đũa sử dụng một lần được ngâm tẩm hóa chất ​

Sản phẩm giết người một cách từ từ này, đang được lưu thông và bày bán một cách công khai nhưng không có cơ quan chức năng nào để mắt đến Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật