Cấu trúc sinh học của con người phù hợp với ăn chay hay ăn mặn?

Mỗi loài động vật đều có cấu trúc sinh học cơ thể phù hợp với một loại thức ăn là cỏ hay thịt. Vậy cấu trúc sinh học của cơ thể người phù hợp ăn thực vật (ăn chay) hay động vật (ăn mặn)? Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật