Chung sống với vật liệu chứa amiăng

Về bản chất, sẽ không an toàn khi sống trong một khu nhà có amiăng. Nếu vật liệu amiăng bị bở, chúng cần được loại bỏ và khắc phục ngay.... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật