Tất cả các mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa ở Hải Phòng đều âm tính lần 2

Đến sáng 27/2, toàn bộ các mẫu xét nghiệm đã lấy trong các khu phong tỏa liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng đều có kết quả... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật