Săn s.a.l.e.s được AirPods Pro giá rẻ ai ngờ vừa đeo không được bao lâu nó đã n.ổ

Chiếc tai nghe đột nhiên nóng lên và tự động bốc c.h.á.y mà không hề có một tác động nào từ ngoại lực khác. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật