Bất ngờ phát hiện mắc HIV

Nguyên nhân lây nhiễm HIV rất đa dạng, ngoài nguyên nhân chủ quan còn phải kể đến con đường lây nhiễm khách quan như các hoạt động trực tiếp tiếp... Xem thêm »

PrEP trong điều trị HIV

PrEP viết tắt của cụm từ tiếng Anh (Pre-Exposure prophylaxis ), có nghĩa là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Nó cũng có có nghĩa là một người... Xem thêm »

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là liệu pháp dự phòng mang tính đột phá, có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV tới hơn 92% nếu được sử dụng... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật