AIA Việt Nam hỗ trợ tài chính cho 100% nhân viên y tế mắc COVID-19

AIA Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ tài chính cho 100% nhân viên y tế mắc COVID-19, nhằm tri ân những người hùng thầm lặng an tâm trong cuộc chiến chống đại dịch. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật