Công nhận sáng chế từ trí tuệ nhân tạo (AI)

Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm ra các sáng chế thì có được công nhận không? Hỏi: Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm ra... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật