Công nhận sáng chế từ trí tuệ nhân tạo (AI)

Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm ra các sáng chế thì có được công nhận không? Hỏi: Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm ra... Xem thêm »

Trí tuệ nhân tạo cũng có thể bị hack

Trí tuệ nhân tạo có thể bị hack và gây hại cho con người không? Hỏi: Trí tuệ nhân tạo có thể bị hack và gây hại cho con người... Xem thêm »

Vai trò của chuyển đổi số và AI trong y tế sau đại dịch COVID-19

Từ những bài học trong đại dịch COVID-19, chúng ta có thể dự đoán Chuyển đối số và AI sẽ tạo ra những thay đổi nào trong ngành y tế Việt Nam trong tương lai? Xem thêm »