Vai trò của chuyển đổi số và AI trong y tế sau đại dịch COVID-19

Từ những bài học trong đại dịch COVID-19, chúng ta có thể dự đoán Chuyển đối số và AI sẽ tạo ra những thay đổi nào trong ngành y tế Việt Nam trong tương lai? Xem thêm »