Tiêm vắc xin COVID-19: Chia sẻ của người trong cuộc

Ngày 8 tháng 3 năm 2021, sau rất nhiều sự nỗ lực của nhiều bên, vắc xin cuối cùng đã về Việt Nam và đây là ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng. Các cơ quan y tế đã rất nghiêm túc trong việc khám sàng lọc và theo dõi... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật