Nhộng giàu protein và vitamin

Nhộng tằm giàu chất dinh dưỡng, được dùng làm thức ăn phổ biến ở Việt Nam. Trong 100g nhộng tằm có 79,7g nước còn lại có 13g protid; 6,5g lipid... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật