Biến chứng của bệnh áp xe gan do amip

Biến chứng của ổ áp xe gan vỡ mủ vào các ổ thanh mạc, vào màng phổi gây tràn mủ màng phổi, áp xe phổi; vào màng tim dễ chết... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật