7 cải tiến y tế cách mạng hóa ngành chăm sóc sức khỏe

COVID-19 đã hoàn toàn thay đổi mọi mặt của cuộc sống. Bên cạnh việc tích cực phát triển các loại vắc-xin phòng ngừa COVID-19, đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến có thể cách mạng hóa ngành chăm sóc sức khỏe con người. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật