Ngộ độc hàng loạt là do nhiễm vi sinh gấp 3 lần cho phép

Vụ 62 công nhân của Công ty TNHH huyện Cai Lậy bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn nhiễm vi sinh gấp trên 3 lần mức cho phép. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật