Chặn đứng gần 5 tấn mỡ hôi thối sắp tuồn ra thị trường

Toàn bộ số mỡ trên đã tiến hành tiêu hủy gần 5 tấn mỡ bẩn tịch thu của cơ sở chế biến trên địa bàn Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật