Làm người, có 4 lời đừng nên nói ra nếu không muốn phiền phức

Ở đời không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được. Có những chuyện phải kiềm chế bản thân, bớt “buôn dưa lê” để không "dính" phải phiền phức. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật