HCDC: Người dân TP.HCM cần bình tĩnh, không hoang mang tự đánh giá F3, F4

Trong quy định của Bộ Y tế hiện nay về truy vết, xử trí các ca tiếp xúc với người bệnh COVID-19 chỉ dừng ở F1, F2. Một số trường hợp đang tự xếp mình là F3, F4, F5 và F… là không phù hợp với quy định của Bộ... Xem thêm »

HCDC TP.HCM: Cần bình tĩnh, không hoang mang tự đánh giá F3, F4

Trong quy định của Bộ Y tế hiện nay về truy vết, xử trí các ca tiếp xúc với người bệnh COVID-19 chỉ dừng ở F1, F2. Một số trường hợp đang tự xếp mình là F3, F4, F5 và F… là không phù hợp với quy định của Bộ... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật