Pfizer và BioNTech được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cung cấp văcxin phòng bệnh Covid-19

Ngày 17/6/2021, Pfizer Việt Nam và BioNTech SE công bố thỏa thuận với Bộ Y tế Việt Nam về việc để cung cấp văcxin Covid-19 mRNA (BNT162b2) – ComirnatyTM. Theo... Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật