Cục ATTP thông tin về chất gây ung thư trong sản phẩm dinh dưỡng công thức tại Hồng Kông

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) vừa phát đi thông tin liên quan đến nghiên cứu về 3– MCPD và Glycidyl Este trong sản phẩm dinh dưỡng công thức tại Hồng Kông. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật