Phạt 20 năm tù, 1 tỷ đồng, người chăn nuôi còn dám sử dụng chất cấm?

Nếu tiếp tục đưa các chất cấm vào chăn nuôi, các hộ chăn nuôi sẽ không những “trắng tay” mà còn mắc vòng lao lý với hình phạt đến 20 năm tù. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật