Tham vấn Bộ Y tế để xử lý xúc xích Vietfoods chứa sodium nitrate

Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế để đề nghị Bộ Y tế tham vấn về mặt xử lý về việc xúc xích Vietfoods chứa sodium nitrate. Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật