Tiêu hủy 2 container chân gà hư hỏng tồn đọng

2 container với hàng chục tấn chân gà hư hỏng được tiêu hủy bằng cách đào hố sâu, xếp lớp rắc vôi bột, phun chất khử trùng, san lấp Xem thêm »
Thông tin công nghệ 24h cập nhật