Dừng lưu thông 13 loại sản phẩm của Coca Cola Việt Nam

Bộ Y tế vừa yêu cầu 6 tỉnh, thành phố giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 loại nước uống bổ sung của Công ty Coca Cola Việt Nam. Xem thêm »