Rèn cơ chân khỏe với tạ đơn

Nâng tạ lên xuống, plank kết hợp vặn mình, squat đồng thời tăng khối lượng tạ giúp cơ chân khỏe, thon gọn, đốt mỡ thừa.

Rèn cơ chân khỏe với tạ đơn
Rèn cơ chân khỏe với tạ đơn

Thùy Anh (Theo Growing Annanas)

Bài viết liên quan