Phối hợp nhiều virus trong 1 văcxin

vắc xin, virus, bảo vệ
Mỗi văcxin chỉ có 1 chủng virus hay người ta có thể phối hợp nhiều chủng khác nhau để tăng hoạt độ bảo vệ?

Hỏi: Mỗi văcxin chỉ có 1 chủng virus hay người ta có thể phối hợp nhiều chủng khác nhau để tăng hoạt độ bảo vệ?

Lê Lâm Anh (Hà Nội)

Ông Trần Xuân Hạnh, Công ty CP Thuốc Thú y T.Ư: Đúng là có thể sản xuất các loại văcxin gồm nhiều chủng virus khác nhau. Để sản xuất một loại văcxin mới có phổ hoạt động rộng hơn, người ta bổ sung thêm chủng virus có đặc tính tương đồng kháng nguyên với các chủng đang lưu hành. Ví dụ, virus cúm A/H5N1 có đặc điểm dễ biến đổi tạo thành các biến chủng văcxin mới và thực tế đã xuất hiện. Văcxin mới được sản xuất trên cơ sở phối trộn tỷ lệ thích hợp 2 chủng virus tương đồng tạo ra có hiệu quả trong việc phòng các chủng virus cúm thuộc các týp khác nhau cho gà, vịt, ngan, chim cút và vịt trời, có hiệu quả ít nhất 6 tháng và có thể bảo quản trong 18 tháng.

Bài viết liên quan