Giáo viên của bạn- chìa khóa cho sức khỏe tâm thần khi trưởng thành

Theo một báo cáo mới cho thấy, mối quan hệ tốt giữa giáo viên và học sinh sẽ giúp thanh thiếu niên trở thành những người trưởng thành khỏe mạnh hơn.

Theo tác giả nghiên cứu Jinho Kim, Đại học Hàn Quốc ở Seoul, nghiên cứu này cho thấy rằng việc cải thiện mối quan hệ của học sinh với giáo viên, ngoài thành công trong học tập, còn có những tác động quan trọng, tích cực và lâu dài với sức khỏe của trẻ.